]> git.bzium.org - embe/choinka.git/history
embe/choinka.git
2018-02-06  Michał Bartoszkiewiczmeson.build: instalujemy program main
2018-02-06  Michał BartoszkiewiczUmesonowienie
2015-02-12  Michał BartoszkiewiczBuforujmy wyjście całkowicie
2015-02-12  Michał BartoszkiewiczCzytamy z /dev/urandom przez read, nie fread
2013-12-21  Michał BartoszkiewiczNie kolorujemy spacji
2010-12-17  Michał BartoszkiewiczPrzejście na autoconf i automake. v1.0
2010-11-26  Michał BartoszkiewiczDodanie atrybutu „static” do funkcji i zmiennych.
2010-11-26  Michał BartoszkiewiczUniezależnienie się od ncurses.h.
2009-12-21  Michał BartoszkiewiczJeśli można, używamy ziarna z /dev/urandom.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczUporządkowanie Makefile, dodanie regułek „clean” i...
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczZmiany zmiennych w Makefile.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczDodanie „const” do stałych.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczUporządkowanie kolejności include’ów.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczZoptymalizowanie wypisywania atrybutów.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczDodanie ignorowania plików wynikowych.
2009-12-07  Michał BartoszkiewiczPoczątkowy import.