embe/choinka.git
3 years agomeson.build: instalujemy program main
Michał Bartoszkiewicz [Tue, 6 Feb 2018 12:14:23 +0000 (13:14 +0100)] 
meson.build: instalujemy program

3 years agoUmesonowienie
Michał Bartoszkiewicz [Tue, 6 Feb 2018 12:08:11 +0000 (13:08 +0100)] 
Umesonowienie

6 years agoBuforujmy wyjście całkowicie
Michał Bartoszkiewicz [Thu, 12 Feb 2015 17:39:32 +0000 (18:39 +0100)] 
Buforujmy wyjście całkowicie

6 years agoCzytamy z /dev/urandom przez read, nie fread
Michał Bartoszkiewicz [Thu, 12 Feb 2015 17:38:34 +0000 (18:38 +0100)] 
Czytamy z /dev/urandom przez read, nie fread

7 years agoNie kolorujemy spacji
Michał Bartoszkiewicz [Sat, 21 Dec 2013 10:44:49 +0000 (11:44 +0100)] 
Nie kolorujemy spacji

10 years agoPrzejście na autoconf i automake. v1.0
Michał Bartoszkiewicz [Fri, 17 Dec 2010 00:02:12 +0000 (01:02 +0100)] 
Przejście na autoconf i automake.

10 years agoDodanie atrybutu „static” do funkcji i zmiennych.
Michał Bartoszkiewicz [Fri, 26 Nov 2010 23:50:15 +0000 (00:50 +0100)] 
Dodanie atrybutu „static” do funkcji i zmiennych.

10 years agoUniezależnienie się od ncurses.h.
Michał Bartoszkiewicz [Fri, 26 Nov 2010 23:44:58 +0000 (00:44 +0100)] 
Uniezależnienie się od ncurses.h.

11 years agoJeśli można, używamy ziarna z /dev/urandom.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 21 Dec 2009 23:49:13 +0000 (00:49 +0100)] 
Jeśli można, używamy ziarna z /dev/urandom.

Ziarno generowane przy pomocy time() zmienia się tylko raz na sekundę,
przez co wszystkie choinki generowane w tej samej sekundzie wyglądały
identycznie.
Jeżeli nie uda się użyć ziarna z /dev/urandom używamy ziarna z time().

11 years agoUporządkowanie Makefile, dodanie regułek „clean” i „install”.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 22:50:30 +0000 (23:50 +0100)] 
Uporządkowanie Makefile, dodanie regułek „clean” i „install”.

11 years agoZmiany zmiennych w Makefile.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:59:43 +0000 (01:59 +0100)] 
Zmiany zmiennych w Makefile.

11 years agoDodanie „const” do stałych.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:56:08 +0000 (01:56 +0100)] 
Dodanie „const” do stałych.

11 years agoUporządkowanie kolejności include’ów.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:22:00 +0000 (01:22 +0100)] 
Uporządkowanie kolejności include’ów.

11 years agoZoptymalizowanie wypisywania atrybutów.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:21:10 +0000 (01:21 +0100)] 
Zoptymalizowanie wypisywania atrybutów.

11 years agoDodanie ignorowania plików wynikowych.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:16:13 +0000 (01:16 +0100)] 
Dodanie ignorowania plików wynikowych.

11 years agoPoczątkowy import.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 7 Dec 2009 00:10:25 +0000 (01:10 +0100)] 
Początkowy import.