]> git.bzium.org - embe/man-symlinker.git/log
embe/man-symlinker.git
10 years agoTworzenie symlinków z rozszerzeniem. main
Michał Bartoszkiewicz [Thu, 7 Feb 2013 01:49:03 +0000 (02:49 +0100)] 
Tworzenie symlinków z rozszerzeniem.

10 years agoPrzygotowanie do wersji 1.1.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 15 Oct 2012 18:31:18 +0000 (20:31 +0200)] 
Przygotowanie do wersji 1.1.

10 years agoWersja 1.0. v1.0
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 15 Oct 2012 18:30:28 +0000 (20:30 +0200)] 
Wersja 1.0.

10 years agoUżycie distutils.
Michał Bartoszkiewicz [Mon, 15 Oct 2012 18:23:02 +0000 (20:23 +0200)] 
Użycie distutils.

11 years agoObsługa komentarzy.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 19:33:30 +0000 (21:33 +0200)] 
Obsługa komentarzy.

11 years agoPoprawka dla stron językowych.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 19:23:17 +0000 (21:23 +0200)] 
Poprawka dla stron językowych.

11 years agoPełna ścieżka w komunikacie.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:52:20 +0000 (20:52 +0200)] 
Pełna ścieżka w komunikacie.

11 years agoPoprawka względnych ścieżek.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:47:32 +0000 (20:47 +0200)] 
Poprawka względnych ścieżek.

11 years agoPoprawka dla linków bez katalogu.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:40:22 +0000 (20:40 +0200)] 
Poprawka dla linków bez katalogu.

11 years agoUsunięcie .py z nazwy, konkretna wersja Pythona.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:30:10 +0000 (20:30 +0200)] 
Usunięcie .py z nazwy, konkretna wersja Pythona.

11 years agoUżycie with z open.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:12:53 +0000 (20:12 +0200)] 
Użycie with z open.

11 years agoPierwsza wersja.
Michał Bartoszkiewicz [Wed, 5 Oct 2011 18:06:58 +0000 (20:06 +0200)] 
Pierwsza wersja.